Neuro Motorische Training

Ongeveer 15% van de basisschoolleerlingen heeft dusdanige motorische problemen dat hun ontwikkeling erdoor wordt beperkt. Naar verwachting zal dit percentage toenemen. Deze kinderen worden beperkt in hun activiteiten en schoolprestaties. Als ze niet geholpen worden, lopen zij het risico ook andere problemen te ontwikkelen. Een motorische achterstand staat vaak niet op zichzelf. Leer- en gedragsproblemen gaan regelmatig samen met een onrijpe motoriek. Een negatief zelfbeeld, onvoldoende sociale vaardigheden, depressie en ondermaatse schoolprestaties komen veel voor.
Onderzoeken constateren dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand lager presteren op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Scholen hebben doorgaans te weinig middelen om deze kinderen extra zorg te bieden.

Kinderen met (alleen) motorische problematiek worden tegenwoordig ingedeeld in de categorie DCD (Developmental Coördination Disorder) van het handboek DSM-IV, de handleiding bij diagnostische criteria.

Het Centrum voor NMT heeft een training ontwikkeld die sinds 1997 al meer dan 2500 kinderen aantoonbaar heeft geholpen. De meest recente kennis over neuromotorische ontwikkeling en 25 jaar ervaring hebben geresulteerd in een uitgebalanceerd oefenprogramma ,,de Neuro Motorische Training (NMT).”

De Neuromotorische Training heeft zich ontwikkeld vanuit de Motorische Remedial Teaching (MRT). Waar MRT stopt bij het oefenen om een ontwikkeling uit te lokken, kijkt de NMT verder naar de daarbij betrokken (mentale en leer) processen in de hersenen.

Het doel van de training is dat uw kind zowel motorisch als sociaal-emotioneel en cognitief-psychisch beter gaat functioneren. Het leert gebruik te maken van de mogelijkheden die in aanleg aanwezig zijn. Door gericht te oefenen, ontwikkelt uw kind het beweging en handelingspatroon dat bij hem of haar past en verstevigt de fysieke en mentale weerbaarheid. In de training worden veel motorische oefeningen gecombineerd met schoolvakken als schrijven, rekenen, taal en tijd/ruimtelijke vaardigheden. Deze automatiseren daardoor beter en ondersteunen de prestaties op school.

De ouders worden bij de training betrokken, dat geeft meer inzicht in het functioneren van hun kind. Ouders geven aan dat ze veel leren en dat de interactie met hun kind verbetert.

Neuromotorische Training kan uitsluitend worden gegeven door gecertificeerde trainers.

Gecertificeerd

De training is ontwikkeld door het Centrum voor Neuromotorische Training en Stressmanagement. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde een vergelijkbare behandelmethode: de Neuromotor Task Training (NTT). Uit onderzoek is gebleken dat de NTT een methode is waar duidelijk vooruitgang mee wordt geboekt (2007).

Het Centrum voor Neuromotorische Training hanteert deze werkwijze (NTT) al sinds 1997 maar biedt een uitgebreider programma, de training bestrijkt niet alleen het motorische domein, maar het hele spectrum van de kinderlijke ontwikkeling.