Wat en hoe wordt er getraind ?

Circusgymnastiek

CircusgymnastiekAls alleen de onderdelen geoefend worden die uw kind niet beheerst, dan zou de training korter kunnen zijn. Er wordt dan steeds de nadruk gelegd op wat het kind niet kan. Nu komen er ook onderdelen aan bod die het kind wel beheerst. De beleving iets te kunnen zonder oefenen versterkt het zelfvertrouwen.Een andere reden voor een uitgebreid programma is dat naast alle gebieden van de motorische ontwikkeling ook de mentale en cognitieve vaardigheden worden getraind. Het uitgangspunt is dat de mens als een eenheid functioneert. Problemen met bijvoorbeeld het evenwicht zijn ook van invloed op andere [motorische] ontwikkelingsgebieden. Er wordt veel waarde gehecht aan het oefenen en werken in groepjes, dat is alleen mogelijk indien een uitgebreid programma wordt aangeboden.NMT is niet alleen geschikt voor kinderen met veel problemen. Ook bij kinderen, die het na veel inspanning net halen, behalen we opzienbarende resultaten. Een proef toonde aan dat zelfs kinderen zonder problemen beter presteerden na de training.

Oogmotoriek

OogmotoriekEen goede oogmotoriek – controle over de spieren die de oogbewegingen aansturen – is erg belangrijk. Bijvoorbeeld om goed te kunnen lezen en schrijven, een bal te vangen, niet te morsen, te tekenen en dingen te pakken.Een goede oogmotoriek is ook noodzakelijk om een object soepel te ontwijken of om spel- en verkeerssituaties goed in te kunnen schatten. De oogmotoriek heeft een directe relatie met de lichaamsbalans.

Schrijfmotoriek

SchrijfmotoriekSchrijven is een van de sluitstukken van de neuromotorische ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling die leidt naar het schrijven. Hierna trainen we het schrijven zelf.De gebruikte methodiek en materialen zijn afgeleid van de meest recente kennis over hoe het schrijven zich neuromotorisch ontwikkeld.

Concentratie

ConcentratieDoor speciale oefeningen trainen we het concentratie vermogen.De kinderen leren, naast goed luisteren, de aandacht beter op een taak te richten en die ook langer vast te houden.

Ontspanningstechnieken (HeartMath voor kinderen)

OogmotoriekDoor het inzetten van eenvoudige ontspanningstechnieken leren de kinderen hoe ze stress kunnen pareren. Ze herstellen sneller van stressschade.De kinderen denken beter na en gedragen zich minder emotioneel. Het centrum is gecertificeerd voor het geven van deze training.

Werkgeheugen

WerkgeheugenIn het werkgeheugen wordt informatie tijdelijk opgeslagen. Dit is nodig om denktaken goed uit te kunnen voeren. Door een speciale methodiek – waarin geheugen en werken met dubbeltaken centraal staan – wordt het werkgeheugen getraind.

Tijd & ruimte besef

Tijd & ruimte besefDoor training wordt de volgorde in tijd en ruimte van handelingen, woorden, bewegingen beter begrepen. De planning van gedrag, de bewegingafloop van een motorische actie en verschillende leeractiviteiten komen hierdoor beter onder controle.

Presteren onder druk

Presteren onder drukIn een veilige omgeving leren de kinderen onder toe- nemende druk zich te presenteren en te presteren, zonder in paniek te raken of boos te worden. Daarnaast leren ze wat te doen als de spanning te groot wordt. De praktijk wijst uit dat de kinderen hierdoor beter met spanningen in het dagelijkse leven om kunnen gaan.

Positief zelfbeeld en sociaal-emotioneel functioneren

Positief zelfbeeldHet effect van de groepstraining is enorm positief. De geplaatste kinderen zijn vaak gespannen, voelen zich incompetent en hebben last van een negatief zelfbeeld. Door de speelse manier van werken in groepsverband ervaren ze dat ze niet de enige zijn die bepaalde dingen niet goed kunnen. Deze ervaring werkt bevrijdend en leidt tot een ongedwongen sfeer, waar in een veilige omgeving ‘mislukken’ wordt gebruikt om te leren. De kinderen leren van elkaar en ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. In de training hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van hun competentiegevoel, het gevoel dat ze de meeste (bewegings)situaties die ze in het dagelijkse leven tegenkomen aankunnen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, een betere lichaamscontrole en een sterkere non-verbale uitstraling. Ze worden hierdoor minder gepest. Daarnaast leren ze hun eigen grenzen kennen en verleggen, zodat ze zichzelf niet meer voortdurend verkeerd inschatten. NMT maakt kinderen handiger, sneller, soepeler en mentaal sterker. Dat ervaren ze niet alleen zelf. Ook hun omgeving merkt dat op, dat versterkt hun eigenwaarde en het sociaal emotioneel functioneren.