De motoriek test en lateralisatie screening

Door middel van een lateralisatie screening en een motoriektest wordt de motorische ontwikkeling in beeld gebracht.

De lateralisatie screening geeft een beeld van de ontwikkeling van beide hersenhelften, of ze leeftijdsspecifiek samenwerken en test de kwaliteit van het bewegen. Er wordt gekeken of de takenpakketten en specialisaties die zich in beide hersenhelften hebben ontwikkeld, passen bij de kalenderleeftijd van het kind. Een belangrijk deel van deze screening is samengesteld uit een gestandaardiseerd en leeftijdsspecifiek neuro motorisch onderzoek.

De motoriektest is de door Guilman en Verstappen voor Nederlandse kinderen aangepaste, Oseretsky-test. De test is in de loop van de jaren door het Centrum voor NMT/MRT verbeterd en geeft een goed beeld van de kwantiteit van het bewegen. De keuze voor deze test boven andere motoriek-testen, bijvoorbeeld de ABC-movement uit Amerika van S.E. Henderson en D.A. Sugden, is dat de Oserektsky-test beter aansluit bij de lateralisatie screening vanwege het onderzoek naar deelaspecten, dit geeft meer ontwikkelingsneurologisch inzicht. Voorts geeft deze test, mits door dezelfde testafnemer uitgevoerd, een goede longitudinale weerga­ve van de doorgemaakte motorische ontwikkelingen [verschil entree/eind test].

De uitslag van de Oseretsky test samen met de lateralisatie screening geven een goed beeld van de ontwikkeling van het kind.