Folder

Neuro Motorische Training

De Neuro Motorische Training is ontwikkeld door het Centrum voor (NMT). De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde een vergelijkbare behandelmethode: de Neuromotor Task Training (NTT). Uit onderzoek blijkt dat de NTT een behandelmethode is waarmee duidelijk vooruitgang wordt geboekt. (2007) Het centrum voor Neuro Motorische Training hanteert deze werkwijze sinds 1997, maar biedt een uitgebreider programma.

Onderzoek toont aan dat minstens 15% van de kinderen een storende (motorische) ontwikkelingsachterstand heeft. heeft. Deze kinderen worden tegenwoordig ingedeeld in de categorie DCD (Developmental Coördination Disorder). Een motorische achterstand staat niet op zichzelf. Leer- en gedragsproblemen gaan vaak samen met een onrijpe motoriek. NMT brengt de ontwikkeling (weer) op gang. Het doel van de training is dat uw kind beter gaat functioneren: zowel motorisch; als sociaal/ emotioneel en cognitief/psychisch. Uw kind leert de mogelijkheden te ontwikkelen die in aanleg aanwezig zijn. Uw kind ontwikkelt door gerichte oefeningen, het beweging en handelingspatroon dat bij hem/haar past. Neuro Motorische Training kan uitsluitend worden gegeven door gecertificeerde trainers.

Wat is de meerwaarde van NMT?

Neuro motorische Training is veel meer dan alleen een motorische training, zoals bijvoorbeeld Motorische Remedial Teaching (MRT) of kinderfysio-therapie met NTT. Neuro Motorische Training traint de beweging- motoriek én stimuleert gericht de hersenen. Een unieke combinatie van bewegingsoefeningen, ‘hersengymnastiek’ en mentale training.

 • Het centrum heeft vanaf 1997 enorm veel expertise opgebouwd en inmiddels hebben 2000 kinderen de training met aantoonbaar succes gevolgd.
 • We gebruiken schoolse vaardigheden als taal, rekenen, schrijven, tijd/ruimte inzicht en werkgeheugen in combinatie met lichaamsoefeningen.
 • NMT verandert een verkeerde denkstrategie.
  Mislukken b.v. is geen pech maar op weg naar je doel gaat er iets mis. We gaan op zoek naar het punt waarop je de controle verliest, het gouden moment. De oplossing ligt dan voor de hand. Fouten worden niet als fouten gekenmerkt maar als vertrekpunt naar leren gebruikt. Door het stellen van gerichte vragen, vragenprotocollen, lost het kind zelf het probleem op, dat verstevigt het zelfvertrouwen en een geeft transfer naar andere leergebieden.
  Kan ik niet, bestaat niet kan ik nog niet, bestaat wel.
 • We ,”behandelen” de kinderen niet apart. We werken in groepen, we doen aan sport, aan “circusgym”, met ouders en aanhang als publiek. Zo wordt niet benadrukt dat er iets met ze aan de hand is en ervaren ze dat er meer kinderen zijn die sommige dingen niet zo goed kunnen.
 • De kinderen oefenen eenvoudig uit te voeren ontspanningstechnieken, waarbij de daling van de bloeddruk en de hartslag zichtbaar worden op een display. Ze vinden het een uitdaging de uitslagen, op eigen kracht, te verlagen. Het effect van deze techniek is meestal direct te merken. Het centrum is gecertificeerd in het geven van deze training.
 • We leren dat er een balans tussen emotie en controle bestaat en oefenen daarmee.
 • De aanwezigheid van ouders is belangrijk, ze leren veel over hun kind en kunnen die kennis in de opvoedingpraktijk toepassen.

Aantoonbare positieve effecten van NMT uit 350 ouder testimonia.

 • betere lichaams controle
 • goede schrijf – motoriek
 • socialer in de omgang
 • betere concentratie
 • betere uitstraling / non-verbale houding
 • meer zelfvertrouwen, minder slachtoffer van pesterijen
 • faalangst vermindert
 • beter met spanning om kunnen gaan
 • beter presteren onder druk
 • beter werkgeheugen
 • beter weten waar eigen grenzen liggen
 • op verantwoorde manier grenzen kunnen verleggen
 • leervermogen verbetert
 • weten dat mislukken geen pech is maar een oorzaak heeft
 • positieve effecten op korte en lange termijn

Geschikt voor úw kind?

‘Heeft mijn kind wel een motorische training nodig? Hij is wat onhandig maar kan wél heel goed klimmen, hard lopen en hoog springen.’ Dit is een vraag, die wij veel horen. Daarom zetten we de kenmerken van kinderen met een motorische achterstand voor u op een rij.

Onhandigheid

Zomaar of te hard vallen, slordig eten, houterig bewegen, veel omgooien, moeite hebben met het verschil tussen links en rechts, met drinken morsen etc.

Moeite met leren en bewegen

Moeite met leren schrijven, lezen, binnen de lijntjes kleuren, veters strikken, zwemmen, rolschaatsen, ballen vangen, instrument bespelen. De prestaties op school zijn vaak beneden niveau.

Sociaal-emotionele problemen

Moeite in de omgang met anderen, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, concentratie- problemen, niet stil kunnen zitten, overactief of te langzaam, teruggetrokken of angstig zijn. Door angst of onzekerheid vermijden sommige kinderen bewegingssituaties – die voor hen juist belangrijk zijn. Ze kunnen snel uit het veld geslagen zijn en overgevoelig voor kritiek. Soms zijn ze koppig, ongeduldig, driftig of zelfs agressief. Dit is dan vaak de uiting van opgekropte frustraties, omdat ze niet mee kunnen komen met hun leeftijdsgenootjes. Of niet voldoen aan de eisen die het dagelijkse leven aan ze stelt.

De motoriek test en lateralisatie screening

Voorafgaand aan de training vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. Met verschillende genormeerde testen brengen wij de motorische ontwikkeling in kaart. U bent daarbij aanwezig en krijgt een verslag van het onderzoek. Daarna plaatsen wij uw kind in een groep met kinderen van dezelfde motoriekleeftijd. Het trainingsprogramma kan flexibel aangepast kan worden aan de individuele behoeften en ontwikkeling van uw kind. De duur van de training is 20 of 40 weken, dat is afhankelijk van de testuitslag, de frequentie is 1x per week en een training duurt 45 minuten. De ouder(s) is bij de trainingen aanwezig.

Wat en hoe wordt er getraind?

Circusgymnastiek

Als alleen de onderdelen geoefend worden die uw kind niet beheerst, dan zou de training korter kunnen zijn. Er wordt dan steeds de nadruk gelegd op wat het kind niet kan. Nu komen er ook onderdelen aan bod die het kind wel beheerst. De beleving iets te kunnen zonder oefenen versterkt het zelfvertrouwen. Een andere reden voor een uitgebreid programma is dat naast alle gebieden van de motorische ontwikkeling ook de onder de, wat is de meerwaarde, genoemde gebieden worden getraind. Het uitgangspunt is dat de mens als een eenheid functioneert. Problemen met bijvoorbeeld het evenwicht zijn ook van invloed op andere [motorische] ontwikkelingsgebieden. Er wordt veel waarde gehecht aan het oefenen en werken in groepjes, dat is alleen mogelijk indien een uitgebreid programma wordt aangeboden. NMT is niet alleen geschikt voor kinderen met veel problemen. Ook kinderen, die met veel inspanning normaal functioneren, behalen we opzienbarende resultaten. Een proef toonde aan dat zelfs kinderen zonder problemen beter presteerden na de training.

Oogmotoriek

Een goede oogmotoriek – controle over de spieren die de oogbewegingen aansturen – is erg belangrijk. Bijvoorbeeld om goed te kunnen lezen en schrijven, een bal te vangen, niet te morsen, te tekenen en dingen te pakken. Een goede oogmotoriek is ook noodzakelijk om een object soepel te ontwijken of om spel- en verkeerssituaties goed in te kunnen schatten. De oogmotoriek heeft een directe relatie met de lichaamsbalans.

Schrijfmotoriek

Schrijven is een van de sluitstukken van de neuromotorische ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling die leidt naar het schrijven. Hierna trainen we het schrijven zelf. De gebruikte methodiek en materialen zijn afgeleid van de meest recente kennis over hoe het schrijven zich neuromotorisch ontwikkeld.

Concentratie

Door speciale oefeningen trainen we het concentratie vermogen. De kinderen leren, naast goed luisteren, de aandacht beter op een taak te richten en die ook langer vast te houden.

Ontspanningstechnieken (HeartMath voor kinderen)

Door het inzetten van eenvoudige ontspanningstechnieken leren de kinderen hoe ze stress kunnen pareren. Ze herstellen sneller van stressschade. De kinderen denken beter na en gedragen zich minder emotioneel. Het centrum is gecertificeerd voor het geven van deze training.

Werkgeheugen

In het werkgeheugen wordt informatie tijdelijk opgeslagen. Dit is nodig om denktaken goed uit te kunnen voeren. Door een speciale methodiek – waarin geheugen en werken met dubbeltaken centraal staan – wordt het werkgeheugen getraind.

Tijd/ruimte besef

Door training wordt de volgorde in tijd en ruimte van handelingen, woorden, bewegingen beter begrepen. De planning van gedrag, de bewegingafloop van een motorische actie en verschillende leeractiviteiten komen hierdoor beter onder controle.

Presteren onder druk

In een veilige omgeving leren de kinderen onder toe- nemende druk zich te presenteren en te presteren, zonder in paniek te raken of boos te worden. Daarnaast leren ze wat te doen als de spanning te groot wordt. De praktijk wijst uit dat de kinderen hierdoor beter met spanningen in het dagelijkse leven om kunnen gaan.

Positief zelfbeeld en sociaal-emotioneel functioneren

Het effect van de groepstraining is enorm positief. De geplaatste kinderen zijn vaak gespannen, voelen zich incompetent en hebben last van een negatief zelfbeeld. Door de speelse manier van werken in groepsverband ervaren ze dat ze niet de enige zijn die bepaalde dingen niet goed kunnen. Deze ervaring werkt bevrijdend en leidt tot een ongedwongen sfeer, waar in een veilige omgeving ‘mislukken’ wordt gebruikt om te leren. De kinderen leren van elkaar en ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. In de training hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van hun competentiegevoel, het gevoel dat ze de meeste (bewegings)situaties die ze in het dagelijkse leven tegenkomen aankunnen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, een betere lichaamscontrole en een sterkere non-verbale uitstraling. Ze worden hierdoor minder gepest. Daarnaast leren ze hun eigen grenzen kennen en verleggen, zodat ze zichzelf niet meer voortdurend verkeerd inschatten. NMT maakt kinderen handiger, sneller, soepeler en mentaal sterker. Dat ervaren ze niet alleen zelf. Ook hun omgeving merkt dat op, dat versterkt hun eigenwaarde en het sociaal emotioneel functioneren.

Training voor Kids

Tel: 050 – 526 843 8
E-mail: info@cvnmt.nl
Web: www.cvnmt.nl
Training per week: € 12,50
Entree onderzoek: Gratis
Eind onderzoek: € 40

Schrijftraining: op no cure no pay basis.

10 trainingen á 30 min: € 175 (inclusief materiaal)

Locatie en trainingsuren

Groningen, Thorbeckelaan 13: dinsdagmiddag, vanaf 15.00
Bedum, de Vlijt 14: woensdagmiddag, vanaf 15.00vrijdagmiddag, vanaf 15.00

Training op locatie

Training op locatie: deelname minimaal 8 kinderen