Wat bieden wij aan?

U kunt uw kind telefonisch via 050-5268438 of schriftelijk aanmelden.

klik voor aanmeldformulier

Er wordt dan snel contact met u opgenomen en een afspraak gemaakt voor de intake en entreetest.
Na de entreetest wordt uw kind binnen 3 maanden in een groep geplaatst.
De trainingen worden in Groningen en Bedum gegeven.
Bij voldoende aanmeldingen is het mogelijk de trainingen op locatie te geven.

In 15 tot 20 trainingen van 30 minuten krijgt uw kind een schrijftraining. Zowel de schrijfmotoriek als het schrijven zelf worden getraind.

Bij het leren schrijven wordt de grafo-cognitieve methode gebruikt.Tijdens de schrijftraining wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van schrijf materialen.

Onhandigheid bij kinderen wordt al 50 jaar bestudeerd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van diagnostische etiketten waarmee onhandige kinderen werden beschreven.Vanaf de jaren 60 →minimal cerebral palsy →minimal cerebral or brain dys- function →developmental apraxia or dyspraxia →sensory integrative dysfunction → developmental coordination disorder.In 1994 is op een international consensusvergadering besloten dat de term Developmental Coördination Disorder (DCD) gebruikt zou worden.

De term is afkomstig van het classificatiesysteem van de American Psychiatric Association (DSM IV 1994).

Deze term wordt gebruikt voor kinderen met een normale intelligentie, maar met motorische coördinatie problemen die interfereren met dagelijkse activiteiten.

Vergelijkbaar met koorts, signaleert DCD dat er iets aan de hand is, maar niet wát !

Dat is ook de doelstelling van de aangeboden screening voor leerkrachten in het basisonderwijs, de kwantitatieve aspecten van de motorische ontwikkeling worden gemeten.
De screening meet als het ware of er motorische koorts is. Ze geeft geen aanwijzingen over de oorzaak.

Om meer inzicht te krijgen in de aard van de motorische problematiek is meer kwalitatief onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een gestandaardiseerd leeftijdsspecifiek neuromotorisch onderzoek, waarbij ook gelet wordt op de aanwezigheid van lichte neurologische dysfuncties, de Minor Neurological Dysfunctions (MND).

Eventueel kan er naar aanleiding van het kwalitatieve onderzoek nog een neurologisch onderzoek plaatsvinden om evidente pathologie (duidelijke ziekte beelden) uit te sluiten.

Basiscursus Motorische Screening

voor 4 tot 12 jarigen-leerkrachten basis onderwijs

Deze cursus leert verantwoord screenen, niet het behandelen van kinderen

Bij voldoende inschrijving (klik voor inschrijfformulier) kan de cursus op locatie worden gegeven.
In de cursus leert u hoe naar de motoriek van kinderen moet worden gekeken.
Met behulp van een, voor groepsleerkrachten hanteerbare, motoriektest leert u een verantwoorde afweging te maken of een leerling in aanmerking komt voor extra hulp op het gebied van de neuromotorische ontwikkeling.
U leert een (leeftijd) afwijkende motoriek te signaleren en te noteren.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over de kinderlijke ontwikkeling en hoe en waar die ontwikkeling afwijkend kan zijn.
Vervolgens maken beurtelings, 2 cursisten elke week een video opname van de door hun uitgevoerde screening.
Deze opnames en de ervaringen worden tijdens de wekelijkse bijeenkomst bekeken en besproken.
Elke week komen 2 leeftijdsgroepen aan bod.

DE CURSUS: BASIS CURSUS MOTORISCHE SCREENING VOOR GROEPSLEERKRACHTEN b.o.

PLAATS/DATA :IN OVERLEG

DAG/TIJD/x

OVERLEG/20.00-22.00/8X

PRIJS
€ 400 p.p.